Reklama
 
Blog | SIRIRI

Strategické CSR aneb co věděl už Jan Hus

Ve čtvrtek 19. května 2011 se v pražském Hubu sešla asi stovka zástupců firem i neziskového sektoru, aby se společně bavili o tom, jak chápou oblast CSR. Jako zástupce SIRIRI jsem se konference zúčastnil také já. Byla to jedna z nejpodnětnějších konferencí za dlouhou dobu, tak si dovolím sdílet pár poznámek.

 

Konferenci organizovala “seminářová” divize vydavatelství Economia, moderoval ji Erik Tabery, šéfredaktor Respektu, úvodní slovo měl americký velvyslanec v Praze – Norman Eisen. Letmý pohled na guestlist vyžádaný od hostesek (moc nechápu proč takovou důležitou věc nedostal každý účastník automaticky) ukázal, že poměr neziskovek a firem je na místě vyrovnaný. Ostatně, krátce po zahájení registrace nasadila Economia dumpingovou 50% slevu pro neziskovky, po pár týdnech jí ale stáhla (a žádná sleva pro nezisk se nekonala). Asi je to pochopitelné, firmy akci rozhodně dodaly šťávu.

Velvyslanec Eisen předvedl úžasný projev, zejména ten nonverbální. A kromě toho několik fotografií dokumentujících jeho blízký vztah s prezidentem Obamou, potažmo blízký vztah amerického prezidenta s byznysmeny a lidmi zabývajícími se CSR. Když člověk vidí Obamu sedícího v oválné pracovně, jak diskutuje o společenské odpovědnosti firem, trochu ho zamrzí, že neziskové organizace a jejich podpora jsou pod „rozlišovací schopnost“ prezidenta Klause.

Jeho excelence Norman Eisen ve své prezentaci prohlásil, že filantropie a všeobecně silný pocit společenské odpovědnosti v USA má kořeny v protestantismu a ten má kořeny u mistra Jana Husa. Tomu říkám transatlantický oslí můstek. Prohlásil ale také, že „oblast společenské odpovědnosti je příliš důležitá na to, abychom ji nechali jen na vládě“. A pod to se podepisuji. Mimochodem, Eisen odkazoval na svůj blog, prý snad něco o konferenci také napíše. Najdete ho (ten blog) tady.

Reklama

Po Američanovi Němka, byť se stejně sebevědomě americkým projevem. Valerie Bockstette z neziskové konzultační společnosti FSG mě zaujala hlavně když prezentovala proměnu vnímání CSR v samotných firmách: V první fázi se firmy o své okolí nezajímaly, ve druhé fázi si začaly uvědomovat, že problémy okolí mohou poškodit samotné firmy, ve třetí fázi začaly chápat CSR jako nástroj svého PR. V současnosti podle Bockstette vidí firmy příležitost v práci pro své okolí a uvědomují si, že nacházení skutečných řešení může přinášet v dlouhodobém horizontu velkou konkurenční výhodu. Zajímavé také bylo, že Bockstette mluvila o příkladech mezinárodního angažmá v rámci firemních CSR. Podpora projektů v rozvojových zemích nebyla vůbec výjimkou.

 

TLP z T-mobile a Čerstvá kohoutková

Asi nejzajímavější část konference bylo sdílení příkladů z praxe. Prezentujících v tomto bloku bylo celkem šest, kvalita různá. Česká spořitelna prezentovala zvýhodněný systém financování sociálních firem, projekt, který právě spouští. Zdejší pobočka chemického koncernu Bayer prezentovala podporu zájmu o chemii mezi školáky a studenty (to mě tedy vůbec nezaujalo, ale zřejmě proto, že ve mě nikdo zájem o chemii nevzbuzoval!). Zástupkyně konzultantské společnosti PricewaterhouseCoopers mluvila o projektu podpory malých a středních firem, které se vyrovnávaly s následky finanční krize. Mnohem víc mě zaujala podpora předvánočního dárcovství mezi zaměstnanci – prakticky stačí, aby se zaměstnanec písemně vyjádřil, že chce dát část svého platu na některou dobročinnou aktivitu a firma zajistí vše, včetně potvrzení pro odpis ze základu daně. Veolia voda prezentovala dokonce celou řadu svých CSR aktivit – nejvíc mě pobavila Čerstvá kohoutková, projekt na podporu vody z vodovodu v restauracích zdarma. Na podporu téhle aktivity dokonce nedávno spustili iPhone aplikaci!

I když se snažím být stručný, dvě prezentace přeci jen podrobněji:

Advanced world transport – firma, která dělá čisté B2B, začala vnímat svou společenskou odpovědnost a pracovat na ní. Nově příchozí ředitel korporátní komunikace začal ve firmě dělat osvětu o CSR. Zjistil, že ač mnoho lidí tento pojem vůbec nezná („CSR my rozhodně neděláme“), selským rozumem jej naplňují (AWT například bez váhání poskytuje svoje těžké stroje pro odklízení následků povodní). Zavedení CSR strategie má skvělý happyend – skoro mimoděk totiž firma srovnala krok s celosvětovým trendem, kdy zahraniční klienti přirozeně vyžadují vysoký standart v oblasti ekologie a snižování negativních dopadů své činnosti. Super.

Prezentace Martiny Kemrové z T-Mobile ČR byla nejlepší, co jsem během dne viděl. T-Mobile přemýšlel o tom, co může neziskovkám předat a rozhodl se s organizacemi sdílet svou síť kontaktů na novináře a PR schopnosti ve firmě. Uspořádali bezplatný seminář, v rámci kterého se zástupci organizací učili prezentovat své aktivity, psát tiskové zprávy a mimo jiné si mohli nafotit vlastní profi fotografie, protože to je přeci základ (to víme i v SIRIRI, proto nás nafotil dobrovolník Vojta Hlavsa).

T-Mobile vycházel z toho, že když dělá dobro firma a chce o tom referovat, zůstane to většinou bez odezvy. Když například do T-mobilem podporovaného chráněného domova sháněli novináře na mikulášskou besídku, přišel z šedesáti pozvaných jeden. (Na tomhle místě podotýkám, že SIRIRI se podařilo na oslavu pěti let „nalákat“ novináře dva. Jinými slovy, SIRIRI je dvakrát úspěšnější než T-Mobile Česká republika. Řečeno slovy klasika – dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?)

T-Mobile podporuje neziskovky, aby o svých projektech kvalitně komunikovaly samy, protože to má větší návratnost. Zejména, když umí prezentovat TLP – přeloženo z řeči profesionálů – „teplý lidský příběh“. První proškolení se v červnu sejdou na „druhý level“, od září bude příležitost zapojit se do nového ročníku. My tam určitě budem.

 

Zajímaví lidé na zajímavém místě

To nejzajímavější v rámci organizovaného programu jsem popsal, ale nedostal jsem se k tomu nejzajímavějšímu z celé akce. A to byl networking. Pro mě rozhodně vrchol celé konference.

Nevím, co to bylo za konstelaci, ale včera v Hubu byli prostě děsně zajímaví a přátelští lidé, kteří projevovali skutečný zájem o to, co děláte. Při komunikaci s firmami se občas cítím, jako bych mluvil (psal) do zdi. „My máme své CSR projekty, vy nespadáte do naší strategie,“ dozvídám se obvykle mnohem dřív, než se vůbec firma dozví jestli můžeme nebo nemůžeme ladit se strategií firmy. Jsem ale přesvědčen, že SIRIRI má firmám co nabídnout a to, že jsme „africká“ organizace zdaleka neznamená, že pomoc firem nutně musí směřovat do Afriky, daleko od klientů firmy, kteří by to ocenili. Zástupci velkých i středních firem, se kterými jsem se včera bavil, mezi nimi i firmy, které jsem považoval za opravdu neprůstřelné, mě prostě oslnili. A zajímavé bylo i to, když manažeři CSR sdíleli podoboné zkušenosti s neporozuměním uvnitř vlastních firem, jako mám já ve vztahu neziskovka-firma.

Podtrženo sečteno, konference ve mě vzbudila velkou důvěru v odpovědnost českých firem a v jejich zájem o partnerství s neziskovým sektorem. Doufám, že příští ročník bude navštívený ještě hojněji a že přibudou nové podniky, které CSR integují do svého byznysu. A také doufám, že si na příští konferenci všichni mluvčí pořádně připomenou, že konferenci pořádá Respekt a ušetří si přeřeky „Refl…Respekt“, za které je tímto veřejně pranýřuji.

Díky všem, kdo se na proběhnutí konference podíleli!